Plastyk, kim jest i czym się zajmuje

Kim jest plastyk, opis zawodu, charakterystyka profesji

Definicja zawodu oraz zakres działań zawodowych Plastyka

Plastyk to inaczej projektant, autor, twórca utworów plastycznych. Jego twórczość oddziałuje na widza głównie poprzez zmysł wzroku oraz dotyku. Utwory* – czyli dzieła – wyróżniają się wysoką jakością estetyczną, oryginalnością lub kreatywnością. Powinny też być funkcjonalne, zaprojektowane i wykonywane według wszelkich zasad sztuki — Lege Artis.

Plastyk tworzy w przestrzeni uniwersalnej – porozumiewa się z widzem obrazami, symbolami, wizualizacjami. Jego dzieło może być czytelne i zrozumiałe dla ludzi wszystkich kultur i języków, często przekaz wykracza poza lokalny krąg kulturowy.

Czym doskonalsze jest dzieło, tym częściej określane jest mianem Sztuki Artystycznej. Czyli dzieła wybitnego, wyróżniającego się z prac plastycznych Autora. Gdy w dorobku Plastyka znajduje się odpowiednio dużo uznanych dzieł zasługujących na miano Dzieła Sztuki, to tym bardziej ich Autor – określany jest mianem Artysty. A zatem na tytuł Artysty Plastyka autor zapracowuje swoimi dokonaniami artystycznymi a nie tylko samym wykształceniem. O Plastyku jako o Artyście powinien świadczyć jego dorobek artystyczny i oceny odbiorców.

Plastyk to twórca uczciwy

Jako Autor ma naturalną niechęć do plagiatu, kopiowania dzieł innych twórców i przypisywania sobie ich autorstwa. Dlatego w zawodzie tym ujawniony lub udowodniony plagiat traktowany jest jako dyskredytacja i kompromitacja.

___
*Utwór w terminologii prawnej określa unikatowe dzieło stworzone przez Autora. Utworem Plastyka może być więc wykonany przez niego rysunek, obraz, rzeźba, forma przestrzenna, instalacja artystyczna, fotografia, grafika, itp.